நமது செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் இன்று 31.01.2021 சங்கடஹரசதுர்த்தி சிறப்பு பூஜை உபயம்

நமது செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் இன்று 31.01.2021 சங்கடஹரசதுர்த்தி சிறப்பு பூஜை உபயம்

திருமதி. சித்ராதேவி & உதயகுமார்செட்டியார் குடும்பத்தார்கள் அனைவருக்கும்

????

செல்வ விநாயகர் ஆலய அறக்கட்டளை

நிர்வாககுழு ..

மேலமருங்கூர் சார்பாக நன்றி! ! நன்றி!! நன்றி!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *