நாளை மார்கழி மாத பூஜை முன்னிட்டு நமது செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் மைக்செட் கட்டும் பணி மற்றும் கொட்டகை அமைக்கும் பணி நடைபெற்ற வருகிறது..

நாளை மார்கழி மாத பூஜை முன்னிட்டு நமது செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் மைக்செட் கட்டும் பணி மற்றும் கொட்டகை அமைக்கும் பணி நடைபெற்ற வருகிறது..

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *