திருவிழா சிறப்பாக முடிந்தது

வருஷாபிஷேக திருவிழா சிறப்பாக முடிந்தது 23 03 2022

வருஷாபிஷேக திருவிழா சிறப்பாக முடிந்தது.

அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலய வருஷாபிஷேக திருவிழா முதல் பகுதி 2022, மிக சிறப்பாக இன்று 23 மார்ச் 2022 நடந்தது முடிந்தது.

இறுதியில் அன்னதானமும் போட்டு, இன்றய திருவிழா ஒரு நிறைவுக்கு வந்தது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *