கோவிலுக்கு நன்கொடையாக தேவைப்படும் பொருட்கள்

கோவிலுக்கு நன்கொடையாக தேவைப்படும் பொருட்கள்.. மேலமருங்கூர், ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோவிலுக்கு நன்கொடையாக தேவைப்படும் பொருட்கள் சங்குகள் தேவை பகுதி 1 108 சங்காபிஷேகம் செய்து கொடுக்க சுமார் 125 சங்குகள் தேவைப்படுகிறது மேலமருங்கூர், ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோவிலுக்கு சங்குகள் சங்காபிஷேகம் பக்தர்களுக்கு செய்து கொடுக்கும் வண்ணம் தேவை படுகிறது. வரும் கோவில் 2023ம் ஆண்டு திருவிழாவின் போது 13/5/2023 அன்று 108 சங்காபிஷேகம் செய்யும் வண்ணம் சங்குகள் வாங்கி தரும் அல்லது நன்கொடையாக தரும் …

கோவிலுக்கு நன்கொடையாக தேவைப்படும் பொருட்கள் Read More »