வரைந்தது

மனதில் வரைந்த மேலமருங்கூர் விநாயகர்! வரைந்தது 2

மனதில் வரைந்த மேலமருங்கூர் விநாயகர்! வரைந்தது 2         வரைந்தது 2   வரைந்தது 2- நம்பிக்கை பலம்     யானை, பலம் தும்பிக்கையில், மனிதனின் பலம் நம்பிக்கையில்!  யானை  தன் பலம் அறியாது இருக்கும் வரை பாகன் அடக்கி ஆள்வான், மதம் பிடித்து தன் பலம் அறிந்த யானை, மறுகணம் பாகன் சின்னா பின்னமாகி விடுவான். அதே போன்று நூற்றி நாற்பத்தொன்பது பேர் முப்பத்தாறு வருடமாக விநாயகர் மீது வைத்த நம்பிக்கை, தன்னை துஷ்பிரயோகம் …

மனதில் வரைந்த மேலமருங்கூர் விநாயகர்! வரைந்தது 2 Read More »

மனதில் வரைந்த மேலமருங்கூர் விநாயகர்! வரைந்தது 1

              வரைந்தது 1   பா. சிவஞானம் @ சினா வானா வரைந்தது 1 ஏதும் அறியாத ஊர்   வரைந்தது 1 means சென்ற தேடல் பாதை எது வாகினும், பரம்பரை பிறந்த இடம் மேலமருங்கூர். என் நன்றி கொண்டார் நல் உள்ளங்கள் ஒன்று கூட , 2019ல் மிக பெரிய சிறந்த வாய்ப்பு அமைய பெற்றது.   அறியாத ஊர்   ஆம் ஶ்ரீசெல்வ விநாயகர் அதீத பக்தி கொண்ட மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து திருப்பணி துவக்கம் …

மனதில் வரைந்த மேலமருங்கூர் விநாயகர்! வரைந்தது 1 Read More »