மேலமருங்கூர் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் செல்வ விநாயகருக்கு வெள்ளி கீரீடம் செய்த நாள்

மேலமருங்கூர் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தில் செல்வ விநாயகருக்கு வெள்ளி கீரீடம் செய்த நாள்

by
21 21 people viewed this event.

உயர்திரு பாண்டுரங்கன் செட்டியார் & விஜயலெட்சுமி அவர்கள் திருமண நாளை முன்னிட்டு மேலமருங்கூர் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயம் அபிஷேக நிகழ்ச்சி மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் மேலமருங்கூர் பொதுமக்களுக்கு அன்னதான வழங்கும் நிகழ்ச்சி….நாள் :4.12.2019

To register for this event email your details to admin@sreeselvavinayagar.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2019-12-04
 

Location

 

Event Category

Share With Friends