48 நாட்கள் மண்டல பூஜை

Kudi Vari & Mandala Poojai 2021. Mandala Puja for those who have paid the (Kudi Vari) tax in Melamarungur village in 2021 and those who have paid & Mandala Puja for those from the outside villagers

மேலமருங்கூர் கிராமத்தில் குடி வரி 2021ல் செலுத்தி, மண்டல பூஜையும் பணம் செலுத்தி செய்தவர்கள் & வெளி கிராமத்தை சேர்ந்த வர்களின் மண்டல பூஜையும்

Mandala Pooja 1st day- 3rd April 2021 from MKP Pandorangan Vijayalakshmi Family

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MKP Pandorangan & Vijayalakshmi Family
MKP Pandorangan & Vijayalakshmi Family
kovai bro family
kovai bro family

14.5.2021 வெள்ளிகிழமை கிழமை  செல்வ விநாயகர் கோவிலில் 42 நாள்  மண்டலபூஜை உபயம்

1.மேலமருங்கூர் கிராமத்தை சேர்ந்த உயர்திரு V.தாமோதாரன் & சாந்தி  குடும்பத்தார்கள்

  1. செல்வ விநாயகர் கோவில் அறக்கட்டளை கௌரவ தலைவர் உயர்திரு .பாண்டுரங்கன் & விஜயலெட்சுமி அவர்கள் மருமகள் திருமதி ரேகாதேவிமோகன்தாஸ் அவர்கள் குடும்பத்தார்கள் பிறந்தநாள் பூஜை

3.மேலமருங்கூர் கிராமத்தை சேர்ந்த உயர்திரு .பாலமுருகன் & செல்வி  குடும்பத்தார்கள்

இன்றைய தினத்தில்

 பாலமுருகன் & செல்வி  அவர்கள்  குடும்பத்தார்கள்

 சார்பாக அன்னதானம் வழங்குகிறார்கள்..

இன்று 14.5.2021 வெள்ளிகிழமை 42 நாள் மண்டலபூஜை உபயம் தாமோதாரன் & சாந்தி குடும்பத்தார்கள் சங்கல்பம்
14.5.2021 வெள்ளிகிழமை 42 நாள் மண்டலபூஜை உபயம் தாமோதாரன் & சாந்தி குடும்பத்தார்கள் சங்கல்பம்
14.5.2021 வெள்ளிகிழமை 42 நாள் மண்டலபூஜை உபயம் தாமோதாரன் & சாந்தி குடும்பத்தார்கள் சங்கல்பம்
இன்று 14.5.2021 வெள்ளிகிழமை கிழமை 42 நாள் மண்டலபூஜை உபயம் ரேகாதேவி குடும்பத்தார்கள் மலேசியா
Mohan & Reka Family
Mohan & Reka Family
14.5.2021 வெள்ளிகிழமை 42 நாள் மண்டலபூஜை உபயம் பாலமுருகன் & செல்வி குடும்ப சங்கல்பம்
14.5.2021 வெள்ளிகிழமை 42 நாள் மண்டலபூஜை உபயம் பாலமுருகன் & செல்வி குடும்ப சங்கல்பம்
14.5.2021 வெள்ளிகிழமை 42 நாள் மண்டலபூஜை உபயம் பாலமுருகன் & செல்வி குடும்ப சங்கல்பம்
42 ஆம் நாள் மண்டலபூஜையில் பக்தகோடிகள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கிய பாலமுருகன் & செல்வி குடும்பத்தார்கள்..
அன்னதானம் வழங்கிய பாலமுருகன் & செல்வி குடும்பத்தார்கள்..
அன்னதானம் வழங்கிய பாலமுருகன் & செல்வி குடும்பத்தார்கள்..
அன்னதானம் வழங்கிய பாலமுருகன் & செல்வி குடும்பத்தார்கள்..
அன்னதானம் வழங்கிய பாலமுருகன் & செல்வி குடும்பத்தார்கள்..
அன்னதானம் வழங்கிய பாலமுருகன் & செல்வி குடும்பத்தார்கள்..
அன்னதானம் வழங்கிய பாலமுருகன் & செல்வி குடும்பத்தார்கள்..