சங்காபிஷேகம் நாள் 10 2 2023

சங்காபிஷேக விழா 10, பிப்ரவரி 2023ல் மிக சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது

சங்காபிஷேகம் 10/2/2023 மிகசிறப்பாக நடந்துமுடிந்தது… சங்காபிஷேக விழா 10, பிப்ரவரி 2023ல் மிக சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது சங்காபிஷேகம் நன்றாக நடத்தி கொடுத்த பூஜாரி இளம்வழுதி & அவரின் குழுவுக்கும், மற்றும் கோவில் கமிட்டீக்குத்தான் அத்தனை பெருமையும் சேரும். மலேஷியா நாட்டில் இருந்து பணம் அனுப்பி விடலாம். பணம் அதி முக்கியம்தான். ஆனால், எந்த பிரதி பலனும் பார்க்காமல் உழைக்கும் கமிட்டீ உறுப்பினர்களின் உதவி இல்லாமல் அந்த பணத்துக்கும் பலன் இல்லைதான். முழுமையாக சங்காபிஷேகத்தில் கலந்து சென்ற …

சங்காபிஷேக விழா 10, பிப்ரவரி 2023ல் மிக சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது Read More »